Tippning av trädgårdsavfall i skogen undanbedes.

På förekommen anledning och för gemensam trevnad, vill vi be samtliga hushåll att inte tippa sitt trädgårdsavfall på samfällighetens skogsytor. Trädgårdsavfall ska köras bort till Görvälns återvinningsstation, alternativt komposteras på egen tomt.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet