På årsmötet 28 mars beslutades att anta styrelsens förslag om stadgeändring beträffande kallelse till årsmöte. Ändringen innebär att kallelse nu även kan göras med e-post.

Enligt tidigare stadga skulle kallelse till årsmöte göras genom att den lades i brevlådorna senast två veckor före mötet. Efter årsmötet ändrades den så att kallelse nu även kan göras med e-post. I samband med ändringen har hela stadgan skrivits om så att den nu dessutom är snygg och prydlig. Den nya stadgan finns att ladda ner under Harpunen/stadgar.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet