Varning för bensinstölder på våra parkeringar.

Tre av våra boende har tyvärr blivit utsatta för bensinstöld genom borrning av bensintank. Detta har hänt på parkeringarna vid Ljuster och Harpun.

Ett tips är att parkera i garagen så långt det är möjligt.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet