Varje fastighetsägare i Harpunen skall själv göra avdrag för de ränteutgifter som Harpunen haft 2011.

Varje fastighetsägare i Harpunen skall själv göra avdrag för de ränteutgifter som Harpunen har haft 2011 enligt Skatteverkets skatteregler för samfälligheter eftersom Harpunen är en delägarbeskattad samfällighet. Fastighetsägaren (delägaren) medges avdrag för sin andel av ränteutgift som samfälligheten betalat. För 2011 blev ränteutgiften per fastighet 1 428 kronor. Om fastigheten ägs till 50 % vara av två personer blir alltså avdraget 714 kronor per ägare och vid ensamt ägande blir avdraget 1 428 kronor.

Gör så här när du deklarerar:

Ändra den förtryckta uppgiften vid ruta 53 i deklarationen genom att lägga till 714 eller 1 428 kronor och ange den nya totalsumman.

Under punkt 17 på deklarationsblanketten; Övriga upplysningar anges:

Ränteutgift till smf Harpunen, org nr 716416-8440, c/o Jansson, Harpungränd 39, 175 55 Järfälla har betalats med 714 kronor (alternativt 1 428 kronor)

Deklarerar du elektroniskt så måste du ha en s.k e-legitimation för att ändra beloppen.

© Copyright 2012, Harpunens samfällighet